Adamsson, Bo Åke

Målare, skulptör, grafiker, född i Stockholm 1941
Studier: Real Academia de Bellas Artes i Barcelona, 1963-1967, vidareutbildning i bronsgjutning vid Konstakademin i Stockholm 1975, 1976, 1977.
Bo Åke har en stark känsla för tingens inre form och spänningar och han väjer inte för det lidelsefulla. Både i motivval och i den djupa respekten för det konstnärliga hantverket visar sig hans förankring i en europeisk tradition som sträcker sig långt bakåt i tiden.