Gripenholm, Ulf

Ulf Gripenholm är en svensk bildkonstnär född i Stockholm. Redan vid tio års ålder började han att måla i olja. Sina studier bedrev Gripenholm vid Konstfack och Konsthögskolan och verkade senare som professor. Gripenholm har skapat offentlig utsmyckning samt finns representerad på en rad olika museer. Återkommande motiv i hans repertoar är abstrakta figurkompositioner och stämningsfulla naturscener med mystiska undertoner.