James Coignard

Med några få penseldrag kan han skapa en hel värld. James Coignard tänjer på gränserna mellan det konkreta och det abstrakta. Han kan konsten att skapa färgmelodier som skiftar mellan koboltblått och det blodröda. Hans bilder är ett konstnärligt epicentrum där linjer, bokstäver och siffror mixas med kraftfulla färgsjok.” Så har skribenten Johan Persson beskrivit hans måleri.
Vi hyllar James Coignard med denna utställning där vi visar ett urval av hans sista karborundumgravyrer och målningar samt presenterar boken ”L’œuvre gravé de James Coignard”, volym VI. I denna utgåva, samlar vi alla gravyrer som James Coignard gjort från juni 2005 fram till sin bortgång den 7 mars i år. Han lämnade många varma minnen efter sig och en stor konstnärs livsverk.