Elisabeth Jansson Sandhamre

Representerad på Nationalmuseum, Sveriges allmänna konstförening, Statens Konstråd,

Sveriges Riksdag och ett flertal landsting.